Wykorzystanie skanera 3D Eva w odlewnictwie 

Każda firma dąży do usprawniania swojej produkcji. Nie inaczej jest w przypadku firmy Willman Industries Inc, która dzięki zastosowaniu skanerów 3D Artec rozszerzyła swoją ofertę w dziedzinie obróbki termicznej. W tym celu zainwestowano w skaner 3D Eva.

Firma Willman miała już pewne doświadczenie związane z technologiami 3D, lecz zmiany na rynku wymusiły konieczność zastąpienia starszych urządzeń skanujących firmy Faro arm na najnowsze rozwiązania technologiczne. Steave Young właściciel Exact Metrology przyznał że głównym kryterium wyboru skanera Eva przez firmę była konieczność pracy z odlewami ważącymi powyżej 13500 kilogramów.

„W przypadku skanowania wielkich odlewów mobilny skaner 3D Artec można zabrać do miejsca odlewu zamiast przenosić odlew tam, gdzie znajduje się ramię ze skanerem 3D” wyjaśnia Dana Green, menadżer Exact Metrology. „W teb sposób skaner Artec posiadający duży obszar skanowania, umożliwia zdecydowanie szybsze pomiary niż standardowe ramie ze skanerem. Dodatkowo skaner Eva wyróżnia się dużą precyzją i dokładnością.”

Randy Parker, Inspektor ds. jakości z firmy Willman przyznał, że odkąd skaner Eva został zakupiony, nie ma dnia, w którym nie byłby on używany.  Inspektor szacuje, że skaner był już wykorzystany podczas co najmniej 50 inspekcji z zakresie kontroli jakości. Skaner jest wykorzystywany znacznie częściej niż wcześniej oczekiwano. 

Poniższe zdjęcie ukazuje zasadę pracy skanera Eva podczas skanowaniu odlewów. 

Skaner 3D Eva odlewnictwo

„Udało nam się znacznie ulepszyć ten proces. Udało nam się usprawnić kontrolę wymiarów nie tylko dzięki samym pomiarom, ale także poprzez sprawdzanie różnych zmiennych wejściowych przy pomocy skanera Eva.” - przyznał Parker. 

Kontrola wymiarów odbywa się poprzez porównanie rzeczywistego odlewu z modelem zaprojektowanym za pomocą CAD. Może to również być pomocne w trakcie trwania procesu odlewania. Na przykład, kontrola czy nie wystąpiło przesunięcie rdzenia odlewniczego. Zbieranie danych odlewniczych przez system Eva jest znacznie szybsze i dostarcza więcej informacji niż skanowanie laserowe.

„Zeskanowanie dużego odlewu przy pomocy ramienia wyposażonego w skaner laserowy zajmuje zazwyczaj wiele godzin. Dodając do tego czas na przygotowanie i interpretację danych, proces bez wątpienia potrwałby cały dzień.” - wyjaśnia Dana Green. „ Przy użyciu skanera Eva pomiar wykonywany jest znacznie szybciej, a wyniki są przetwarzane dużo sprawniej, co pozwala na uzyskanie wyższej jakości.”

Według Parkera, Willman Industries znacznie zwiększył efektywność w analizie procesu obróbki, skanowaniu formy, inżynierii odwrotnej i w rozwiązywaniu różnych złożonych zagadnień inżynieryjnych.

Skaner 3D Eva kontrola jakości

Problemy takie, jak nierówne schładzanie odlewu mogą powodować wystąpienie uszkodzeń w odlewie. Bardziej wydajne zbieranie danych i szybsze przygotowanie pozwala technologom odpowiednio wcześniej dostrzec uszkodzenia wynikające z nierównego chłodzenia odlewu. Wszystkie te działania mają  uchronić firmę przed ewentualnymi stratami wynikającymi z uszkodzenia odlewów. 

Parker potwierdził, że był świadomy tego, że wykorzystanie  skanera 3D usprawni jego pracę i zminimalizuje czas kontroli, jednak nie spodziewał się, że różnica będzie tak widoczna: niektóre działania skróciły się aż do 75 procent! Parker przyznał że bez użycia skanera Eva produkcja niektórych odlewów mogła potrwać ok siedmiu, a nawet  dziesięciu dni, a obecnie ten czas skrócił się od 6 do 10 godzin. 

„Eva jest szalenie efektywna” tak Parker wypowiada się o skuteczności skanera Artce dodając jednocześnie, że szybkość przechwycenia danych jest rewelacyjna. 

„Bez wątpienia skaner Eva umożliwił znaczną redukcję kosztów w naszej firmie,” mówi Parker. „ Na pewno polecimy ją naszym przyszłym klientom jako narzędzie, które spełni ich najwyższe wymagania.”