Zastosowanie skanerów 3D w przemyśle

- kontrola jakości 

 

 

Skanery 3D Artec są łatwe w użyciu, przyjazne użytkownikowi, dokładne i szybkie. Dzięki tym cechom można je użyć do skanowania obiektów o różnorodnych kształtach, różnych rozmiarach i stopniach skomplikowania.Dzięki temu znalazły zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m.in. w kontroli jakości i inżynierii odwrotnej.

Inżynieria odwrotna (ang. reverse engineering) - to proces o charakterze rekonstrukcyjnym. Polega na uzyskaniu trójwymiarowego modelu wirtualnego danego obiektu fizycznego.
Za pomocą naszych skanerów 3D, użytkownik może utworzyć brakującą dokumentację techniczną płaską lub trójwymiarową obiektów fizycznych, bez konieczności czasochłonnego projektowania takiego obiektu od podstaw (Geomagic DesignX). Na podstawie uzyskanych wyników można wykonać kopię danego elementu, przez eksport modelu bryłowego na obrabiarkę CNC, zaprojektować formę odlewniczą oraz formę wtryskową do dalszej produkcji.
Uzyskanie cyfrowego modelu 3D umożliwia modyfikacje danego obiektu lub projektowanie nowych elementów w oparciu o zmierzony obiekt.

 skanery 3D inżynieria odwrotna

Skanowanie 3D fotela Artec:

 

Inżynieria odwrotna z użyciem ręcznych skanerów 3D Artec:

 Skanowanie 3D w celu uzyskania modelu CAD:

 

Kontrola jakości a skanery 3D


Skaner 3D to precyzyjne urządzenie pomiarowe, które pozwala na przeprowadzenie szybkiej i dokładnej kontroli jakości. Umożliwia on porównanie wyprodukowanego elementu z modelem referencyjnym CAD. Proces kontroli jakości odbywa się poprzez wygenerowanie kolorowej mapy odchyłek (Geomagic Control, Geomagic Verify), przeprowadzenie kontroli wymiarów i szczegółową analizę. Na podstawie tych danych zostaje sporządząny pełen raport kontroli jakości w formie PDF 3D zawierający powyższe informacje.

Skaner 3d Artec:


Skanowanie 3D do kontroli jakości wymiarowej produktów SMARTTECH 3D quality control:

 

model z viewshape – klucz: http://viewshape.com/shapes/myld3qw7wee