Geomagic Design X

- Projektowanie 3D na podstawie skanów 3D

Geomagic Design X (dawniej Rapidform XOR) jest jedynym oprogramowaniem do inżynierii odwrotnej, który łączy w sobie program typu CAD z drzewem operacji z przetwarzaniem danych skanowania 3D, dzięki czemu można tworzyć edytowalne modele bryłowe zgodne z popularnymi programami CAD.

Cechy Geoamgic Design X

  • Tworzenie modeli CAD z drzewem operacji wczytywanym przez popularne programy CAD
  • Konwersja do preferowanego formatu pliku, w tym SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, CATIA i innych
  • Chmury punktów, siatki trójkątów, powierzchnie oraz modelowanie bryłowe - wszystko w jednej aplikacji
  • W niezależnym badaniu nazwany "jedynym możliwym wyborem" dla parametrycznej inżynierii odwrotnej 

 Geomagic Design X to najbardziej uniwersalny i funkcjonalny program przeznaczony do realizacji projektów inżynierii odwrotnej.  Geomagic Design X łączy informacje z projektu CAD z danymi uzyskanymi w wyniku skanowania 3D i przetworzonymi. W oparciu o funkcje Geomagic można tworzyć edytowalne stałe modele kompatybilne z Twoim oprogramowaniem CAD.